remedial teaching De Ladder - Links
praktijk voor remedial teaching en leren leren -

Links


Meester Klaas schrijft zelf de boeken voor de leerlingen. Zeer begrijpelijk en aantrekkelijk door opzet, structuur en kleurgebruik. Boeken over DT werkwoordspelling, Leestekens, Lange en korte klinkers, Zinsontleding, cht of gt, eind d of t, procenten en meten.


Op deze website kan digitaal geoefend worden met de werkwoordspelling. 

In r.t. praktijk De Ladder zijn in de loop van de jaren allerlei spannende leerspellen ontwikkeld, die de komende jaren uitgegeven gaan worden. 
Op deze website vindt u alle spellen die al uitgegeven zijn en die nog uitgegeven gaan worden.    

Door leerproblemen zitten sommige kinderen niet lekker in hun vel (denk aan faalangst, maar ook buikpijn door bijv. rekenangst). Het omgekeerde is ook waar. Emotioneel welbevinden is een voorwaarde om tot leren te komen. Een kind komt op deze manier gauw in een vicieuze cirkel terecht. Mariette Dietz van Dietzcoaching helpt uw kind om uit deze negatieve spiraal te komen. Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint