remedial teaching De Ladder - Remedial teaching
praktijk voor remedial teaching en leren leren -
Remedial teaching

Rekenproblemen:

Rekenproblemen kunnen veroorzaakt worden door veel  verschillende factoren. 
Binnen de praktijk kan een uitgebreide rekentest afgenomen worden waarin wordt vastgesteld waar de problemen precies liggen.
Bij ernstige rekenproblemen is het ook mogelijk om een dyscalculiescreening te doen. Hiermee kan ten eerste worden vastgesteld of er mogelijk sprake is van dyscalculie, maar daarnaast komen uit deze screening ook duidelijke aanbevelingen voor de behandeling van de rekenproblemen. 
Ook kan uit de screening blijken dat de rekenproblemen mogelijk veroorzaakt worden door een zwak werkgeheugen. In dat geval kan een werkgeheugentraining van 8 weken veel verbetering geven in de rekenresultaten. 

Nieuw: Voorbereiding op de verplichte rekentoets

Vanaf dit jaar moet er een voldoende gehaald worden op de verplichte rekentoets op het voortgezet onderwijs en het mbo. Bij De Ladder wordt hierbij extra ondersteuning geboden. Dit kan individueel of in groepjes. Kijk hier voor de tarieven. 
Uitgangspunt is een toets de leerling thuis kan maken. De onderdelen die nog niet worden beheerst, worden nog eens vanaf het begin doorgenomen. Voor thuis wordt oefenstof meegegeven. Ook zal geoefend worden met een stappenplan om verhaalsommen aan te pakken. 
Zodra er voldoende aanmeldingen binnen zijn, zal worden gezocht naar een tijdstip dat voor alle leerlingen gunstig is. 

Lees- en spelllingsproblemen

Afhankelijk van de aard van de problemen wordt in de praktijk gewerkt met de methode Taal in Blokjes, Connect en Ralfi. Verder wordt veel gebruikgemaakt van online oefenprogramma's.
Bij spelllingsproblemen wordt ook geoefend met het in de praktijk ontwikkelde spel "Letterdieven", dat het spellingsbewustzijn traint.
Als er sprake is van ernstige lees- en/of spellingsproblemen en er tijdens de behandeling weinig vooruitgang geboekt wordt, kan een screeningsonderzoek dyslexie (DST) afgenomen worden.   
Uit de resultaten van dit onderzoek kan afgeleid worden of de lees/ of spellingsproblemen van uw kind kunnen voortkomen uit dyslexie.  Op basis van dit onderzoek kunt u besluiten of u kiest voor het (dure) officiële dyslexie- of dyscalculieonderzoek, dat kan leiden tot een dyslexie- of dyscalculieverklaring.

Mogelijkheden:
 
Individuele remedial teaching:   
 
Er wordt gebruikgemaakt van de nieuwste inzichten in het leren leren, maar ook van de nieuwste technieken in de behandeling van leerproblemen als dyslexie en dyscalculie. 
De behandeling wordt soms ondersteund met BraingymoefeningenDit is een methode die er onder andere voor zorgt dat beide hersenhelften optimaal met elkaar samenwerken. Wanneer er sprake is van onderliggende problematiek  zoals werkhoudingsproblemen en/of concentratieproblemen zal daaraan apart gewerkt worden volgens een methode die gebaseerd is op de inzichten van professor Feuerstein.
Als er een vermoeden bestaat dat de leer- en/of gedragsproblemen voortkomen uit een zwak functionerend werkgeheugen, kan de behandeling aangevuld worden met de werkgeheugentraining Junglememory  ( klik).
Thuis kan zowel geoefend worden met werkbladen, als met online oefen-programma's. 

Remedial teaching in kleine groepjes

Remedial teaching is ook mogelijk in kleine groepjes. Er zal dan uiteraard minder individuele aandacht zijn. (Individuele) instructie en inoefening wisselen elkaar dan af.
Tijdens schoolvakantie worden workshops aangeboden die zich richten op één onderdeel van de leerstof zoals werkwoordspelling, meten, breuken en kommagetallen, lerenleren. Bij voldoende aanmeldingen worden er groepjes gevormd van 3-5 deelnemers. In vogelvlucht wordt binnen een paar uur het hele onderwerp nog eens uitgelegd, waarna uw kind zelf thuis met de oefenstof aan de gang kan. 
Dezelfde stof komt ook aan de orde aan de uitgebreidere stoomcursussen van 6 weken, waarbij dieper wordt ingegaan op de stof en de inoefening onder begeleiding plaatsvindt. 

De remedial teaching kan ook ingezet worden in de vorm van bijles in alle schoolvakken in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.    

Voor tarieven klik hier
 
Aanmelding
 
Na de voorlopige aanmelding van een leerling voor remedial teaching volgt eerst een kennismakingsgesprek met de ouders en de leerling.
In dat gesprek probeer ik de hulpvraag duidelijk te krijgen, en geef ik mijn mogelijkheden aan.
 
Wanneer besloten wordt tot een definitieve aanmelding, verzamel ik alle kennis die al over de leerling aanwezig is bij ouders en school, vastgelegd in toetsresultaten, rapporten en evt. pedagogische of dyslexieonderzoeken. Op basis hiervan ga ik 1 á 2 keer met de leerling aan de slag. Ik doe evt. aanvullende onderzoeken, en testjes om erachter te komen op welke manier uw kind het beste leert.

Op basis van al deze gegevens maak ik samen met de leerling een stappenplan. 
Door het afvinken van dit stappenplan ziet een leerling duidelijk wat hij/zij al bereikt heeft. Dit werkt erg motiverend! Als de juiste aanpak voor de leerling eenmaal gevonden is, blijkt er grote vooruitgang geboekt te kunnen worden.
  


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint