remedial teaching De Ladder - Werkgeheugentraining
praktijk voor remedial teaching en leren leren -
Junglememory

De meerderheid van de kinderen met slechte werkgeheugenfuncties boekt op het gebied van lezen en rekenen slechts een langzame vooruitgang, zowel in het basisonderwijs als in het voorgezet onderwijs. Goede leerresultaten blijken in grote mate afhankelijk te zijn van het goed functioneren van het werkgeheugen. Dit blijkt zelfs nog belangrijker te zijn als het i.q. 
Het werkgeheugen brengt prioriteiten aan in het dagelijkse informatiebombardement, en regelt dat we aandacht aan iets kunnen besteden terwijl we andere dingen negeren. Het komt in actie als we informatie herformuleren en/of manipuleren, als we berekeningen maken, en wanneer we beslissingen nemen. Het is belangrijk voor probleemoplossen, taalbegrip en concentratie.

Werkgeheugen en AD(H)D

Bijna 90% van de kinderen met ADHD en ADD heeft ook last van een slecht functionerend werkgeheugen. De gedrags- en leerproblemen worden hier mede door beïnvloed. Jungle Memory traint deze leerlingen om hun werkgeheugen te gebruiken zodat hun gedrag minder impulsief wordt, en traint hun concentratie zodat ze bezig kunnen blijven met hun werk. 

Werkgeheugen en dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben een slecht werkend verbaal werkgeheugen, dat wil zeggen dat gesproken informatie slecht blijft hangen. 
Het verbale werkgeheugen kan ondersteund worden door het visueel-ruimtelijke geheugen te trainen. 
Jungle Memorytraining traint zowel het verbale als het visueel-ruimtelijke werkgeheugen. Aan het eind van de training zijn zowel de lees- en spellingvaardigheden verbeterd, maar wordt ook vooruitgang geboekt bij alle leeractiviteiten waarbij taal gebruikt wordt. 

Werkgeheugen en ASS

Kinderen met autismespectrumstoornissen zoals PDD-NOS en Aspergersyndroom hebben meestal een prima werkend visueel-ruimtelijk geheugen. Doordat het werkgeheugen echter niet goed samenwerkt met andere delen van de hersenen, kunnen ze vaak niet goed schakelen, en blijven ze vaak hangen in favoriete onderwerpen. 
Jungle Memory verbetert de werkgeheugenproblemen van leerlingen met ASS. Ieder spel traint ze om hun werkgeheugen te synchroniseren met andere delen van hun hersenen, en om hun sterke kant te gebruiken om hun zwakke kant te ondersteunen. 

Kenmerken van een zwak werkgeheugen: 

o Weinig vorderingen in lezen en rekenen 
o Moeilijkheden met het opvolgen van instructies 
o Problemen met leeractiviteiten waarbij informatie  onthouden en verwerkt moet       worden 
o Moeilijkheden met het op de plaats blijven zitten 
o Lijkt de aandacht niet of slechts korte tijd vast te kunnen houden en is makkelijk 
  afleidbaar 
o Moeite met herinneren wat men ook al weer ging doen 
o Moeite met het starten van taken en zelfstandig, zonder hulp, volbrengen van       taken 
o Moeite met het afronden van taken die uit meerdere stappen bestaan. 

 
Op het online trainingsprogramma Jungle Memory kunnen leerlingen op elke computer, thuis, op school of op de praktijk, inloggen. De training duurt ongeveer 15- 20 minuten per keer en er moet vier maal per week getraind worden gedurende een periode van acht weken. 

Het programma kan gevolgd worden als aanvulling op de remedial teaching.
Het is ook mogelijk om alleen de werkgeheugentraining te doen. De eerste sessie is dan in de praktijk, zodat de verschillende onderdelen uitgelegd kunnen worden, en het voor de leerling duidelijk wordt wat hij/zij kan verwachten. 
De resultaten van de training kunnen worden versterkt wanneer de training ondersteund wordt door een aantal lerenleren-sessies, waarin wordt geoefend met geheugentechnieken. Ook kan in deze sessies gericht gewerkt worden aan de leer- en gedragsproblemen. 

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint