Waarom scoort mijn kind zo slecht op de entreetoets?
praktijk voor remedial teaching en leren leren -
RSS

Recente posts

Als rekenen niet vanzelf gaat
Waarom scoort mijn kind zo slecht op de entreetoets?
The making of "Schatrovers!" deel 2
"Schatrovers!" The making of deel 1
Houd de (letter)dief!!!

Categorieën

als rekenen moeilijk gaat
De Ladderspellen, maken leren leuk!
entreetoets
hulp online
stoomcursus
Mogelijk gemaakt door

Mijn Blog

Waarom scoort mijn kind zo slecht op de entreetoets?

Op veel scholen is in de afgelopen periode de entreetoets afgenomen. De resultaten vallen soms tegen, vooral op het gebied van rekenen. Hoe komt dit?

Ten eerste wordt de rekenleerstof in groep 7 vaak als moeilijk ervaren. Breuken, procenten, verhoudingen, oppervlakte en omtrek; werd alles in groep 6 nog ondersteund met materialen en tekeningen, nu wordt het allemaal wat abstracter. In plaats van 15 knikkers verdelen over 3 kinderen, moeten ze nu 2/7 deel uitrekenen van € 28. 50% uitrekenen is makkelijk, want dat is gewoon de helft. Maar hoe reken je nu 23% uit?
Kinderen waarbij het rekeninzicht achterblijft, hebben hiermee erg veel moeite en vallen dus juist in groep 7 uit. 

Hulp kan geboden worden door de overgang van concreet naar abstract wat geleidelijker te laten verlopen. Want die € 28 kun je ook gewoon verdelen over een taart die in 7 stukken is gesneden. En dan zien ze opeens dat er op één stuk 4 liggen, en op 2 stukken dus 8. Door ze te leren om tekeningen te maken bij de opgaven, help je ze om
zelf tot een oplossing te komen. Geleidelijk aan worden de tekeningen schematischer, en de meeste leerlingen hebben voldoende aan een tekening in hun hoofd. 

Uitval op de entreetoets ontstaat ook vaak doordat alle behandelde rekenstof wordt getoetst. Aan het eind van een hoofdstuk wordt een methodetoets gemaakt. Vaak redden leerlingen het dan nog wel omdat ze de aanpak van de sommen nog vers in het geheugen hebben. Maar zeker leerlingen die het onderliggende inzicht niet hebben, vergeten de aanpak snel. Het helpt dan om de diverse leerlijnen nog een keer versneld en in samenhang te herhalen, om het inzicht te versterken en bijvoorbeeld de kennis van het rekenen met geld toe te kunnen passen op het rekenen met kommagetallen bij sommen die over meten gaan. 

Een derde probleem bij de entreetoets is dat de informatie die nodig is om een opgave uit te rekenen vaak uit de tekst in combinatie met een illustratie gehaald moet worden. 
Er staat bijvoorbeeld dat er 2 taarten gebakken moeten worden waarvoor per taart 1,5 kilo nodig is. Erbij staat een plaatje van een een kist met appels met daarbij de prijs per kilo. Sommige kinderen zien het hele plaatje niet, en gaan aan de gang met de enige twee getallen die in de opgave staan, en rekenen 2x1,5 uit. Maar ook degenen die wel het hele plaatje zien, kunnen dan vaak niet tot een 'kale' som komen. 
Hierbij helpt het om te werken met een stappenplan: wat moet ik uitrekenen? Welke informatie heb ik dan nodig? Waar staat die informatie? Moet ik eerst iets anders uitrekenen (in bovenstaand voordeel moet je eerst 2x1,5 uitrekenen). Is de uitkomst die ik nu heb een antwoord op de vraag? Kan het antwoord kloppen (schatten). 

Ten slotte raken sommige kinderen in de war van het feit dat een entreetoets er anders uitziet dan de gewone methodetoetsen. Faalangstige kinderen kunnen hierdoor blokkeren. De tijdsdruk helpt dan ook niet echt mee. 
Hulp kan geboden worden door te oefenen met oude entreetoetsen en later oude eindcitotoetsen, zodat ze er vertrouwd mee raken. Door daarbij gebruik te maken van een timer krijgen ze meer inzicht in de tijd die ze voor een opgave kunnen nemen en ervaren ze dat je over sommige opgaven langer kunt doen omdat dat gecompenseerd wordt door de simpelere opgaven. Het paniekgevoel verdwijnt en leren wordt weer leuk!
 
Hier vind je meer informatie over de lessen van De Ladder.


2 Reacties op Waarom scoort mijn kind zo slecht op de entreetoets?:

Comments RSS
aaa replica horloges on zondag 15 juli 2018 11:48
Reageren op een reactie


replica gucci Sunglasses on zaterdag 30 maart 2019 15:30
Sheri, for your public acknowledgement of teachers.
Reageren op een reactie

Voeg een reactie toe:

Je naam:
E-mailadres: (vereist)
Website:
Reactie:
Maak je tekst groter, vetgedrukt, schuingedrukt en meer met HTML tags. Zo werkt het.
Post Comment
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint