remedial teaching De Ladder - Cito Eindtoets
praktijk voor remedial teaching en leren leren -

Cito-entree- of eindtoets-screening 

Veel ouders willen hun kind helpen om een goede cito-entree of eindtoets te maken. 
Dit kan op veel manieren, maar niet iedere manier is even effectief of financieel haalbaar.  De Ladder biedt nu een citovoorbereiding op maat aan in verschillende samenstellingen.
U kunt zo zelf, op basis van uw budget, kiezen welke training voor u en uw kind haalbaar en gewenst is. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Uw kind maakt eerst een (oude) cito-entree- of eindtoets. Deze wordt nagekeken en geanalyseerd. Op basis van de analyse kan een huiswerkpakket gemaakt worden om te oefenen met de onderdelen die nog niet goed gaan. 

Cito-eindtoets

Uw kind maakt de complete cito-entree of eindtoets  (3x2,5 uur).  Dit  kan thuis of in de praktijk in Hoofddorp in 3 ochtenden tijdens een vakantie of in het weekend. In het laatste geval wordt uw kind tijdens het maken van de toets geobserveerd om te zien of er bijv. sprake is van faalangst, concentratie-problemen of een gebrekkige taakaanpak. 

Analyse

Vervolgens wordt deze toets nagekeken en wordt een analyse gemaakt van de onderdelen waaraan nog gewerkt moet worden. Ook wordt gekeken naar mogelijke onderliggende oorzaken.U kunt dan kiezen voor een uitgebreid verslag, en zelf met uw kind gaan oefenen op de diverse onderdelen. Of u kiest voor een 

Huiswerkpakket 

Dit wordt speciaal voor uw kind is samengesteld naar aanleiding van de resultaten. 
Dat huiswerk bestaat voor een deel uit oefeningen op websites waarop de resultaten opgeslagen en door De Ladder geanalyseerd kunnen worden.  Het andere deel bestaat uit werkbladen. Uw kind krijgt extra uitleg op papier of online met uitlegfilmpjes.  
Dit gemaakte huiswerk kan ingeleverd worden
Na correctie kan dan een nieuw huiswerkpakket gemaakt worden op basis van de onderdelen die nog niet goed gaan.
Het hele traject kan afgesloten worden met het nogmaals maken van een (andere) cito-eindtoets

Er kan altijd een afspraak gemaakt worden voor extra uitleg, in de praktijk of per Skype (huiswerkbegeleiding).
Uiteraard kunt u uw kind ook aanmelden voor remedial teaching of een stoomcursus voor een bepaald onderdeel.

Het verschil tussen huiswerkbegeleiding en remedial teaching is dat in het eerste geval alleen het huiswerk besproken en nog eens uitgelegd wordt.
Bij remedial teaching kan ook worden gewerkt aan taakgedrag, concentratie, faalangst en andere eventuele onderliggende oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat er 'minder uitkomt dan er in zit'. Voor tarieven klik hier.

Stoomcursussen (in groepjes)

- breuken, procenten en kommagetallen
- meten (inhoud, oppervlakte, omrekenen van maten)
- werkwoordspelling
- spelling in ‘vrije’ teksten 

Waarom? 

In groep 7 en 8 vallen veel leerlingen uit op deze onderdelen.In de praktijk blijkt dat in korte tijd enorme winst geboekt kan worden door de hele leerlijn vanaf het begin te herhalen en, bij het rekenen, de leerstof toe te passen in realistische situaties.
De cursus spelling in vrije teksten is met name voor die kinderen die bij dictees goed scoren, maar in vrije teksten nog veel fouten maken. Met hen zal gewerkt worden aan spellingsbewustzijn.
Door met citotoetsen te oefenen, worden de leerlingen tevens voorbereid op de entreetoets en de eindcitotoets.  

Hoe?

Door een aantal weken zowel tijdens de cursus als thuis intensief te oefenen. 
Tijdens de remedial teaching ligt de focus op het uitleggen en het controleren van het begrip. Thuis zal een paar weken veel geoefend moeten worden, zowel op de computer als op papier, om de leerstof in te slijpen.   
Om de spelling te verbeteren kan daarnaast thuis op een leuke manier geoefend worden met het spannende gezelschapsspel " Letterdieven". Dit spel is in de r.t.-praktijk ontwikkeld is met het doel om het spellingsbewustzijn en de motivatie te verbeteren.  

Wanneer?

Bij voldoende aanmeldingen worden groepjes gevormd van maximaal 4 leerlingen, en zal in overleg een tijdstip worden vastgesteld. Dit kan vroeg in de avond zijn, in het weekend of (deels) in een schoolvakantie.  De cursus duurt 6 weken. Voor tarieven klik hier 

  • Indien nodig kan deze periode verlengd worden voor de hele cursusgroep, of door individuele remedial teaching.     

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint