Remedial teaching

 

Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, krijg je de resultaten die je altijd hebt gekregen.

 

Waarom zou je je kind naar een remedial teacher sturen?

De belangrijkste reden voor de ouders van mijn leerlingen is niet dat ze perse willen dat hun kind naar het vwo of de universiteit gaat. Maar vaak hebben ze wel het gevoel dat er meer in hun kind zit dan eruit komt. Zowel voor de ouders als voor het kind is dit frustrerend. Kinderen, leerkrachten en ouders  werken vaak keihard, maar ondanks alle kreten als 'passend onderwijs' is het onderwijs nog lang niet voor alle kinderen passend. Kinderen zijn geen eenheidsworsten, en sommige kinderen hebben gewoon een andere aanpak nodig om tot leren te komen. Er kan sprake zijn van:

- concentratieproblemen

- werkhoudingsproblemen

- problemen met executieve functies

- problemen met cognitieve vaardigheden

- leerproblemen als dyscalculie en dyslexie

- faalangst

- perfectionisme

- een fysieke oorzaak zoals fixatie disparatie

- of, en meestal is dat zo, een combinatie van factoren. 

Het één leidt vaak tot het ander. Het is dan zaak om erachter te komen waar het nu precies misgaat. Dat kan door:

- oudergesprekken;  ouders zijn expert als het om hun kind gaat

- evt. gesprekken met de leerkracht

- onderzoeken

- voortdurende observaties: wat werkt, wat werkt niet.

kind gaat met sprongen vooruit

Wat houdt dit concreet in?

Als je je kind bij mij aanmeldt, starten we met een intakegesprek. Dit kan telefonisch of met een videogesprek, maar liever in de praktijk. 

Ik bestudeer de schoolrapporten en eventueel eerder gedane onderzoeken. Als ik dan nog niet voldoende informatie heb, doe ik nog aanvullend onderzoek. En dan start de remedial teaching.

Meestal is er met name één schoolvak waarvoor je hulp vraagt, dus daar starten we mee. Eventueel doe ik nog aanvullend onderzoek. Tijdens de lessen observeer ik voortdurend en stel ik op basis daarvan steeds mijn aanpak bij, totdat we de aanpak gevonden hebben die bij jouw kind past. 

Als we daar eenmaal achter zijn, gaan kinderen meestal met grote sprongen vooruit! En dan wordt leren leuk!

 

Remedial teaching online

Alle lessen kunnen ook online plaatsvinden. Tijdens de coronacrisis is De Ladder noodgedwongen overgestapt op deze vorm van begeleiding. Voor sommige leerlingen bleek de online begeleiding een aantal voordelen te hebben, reden om dit permanent aan te bieden. 

De Ladder werkt met het programma Zoom. Je krijgt per mail een id-nummer en wachtwoord. Om de privacy te waarborgen werk ik met een wachtkamer: zo kunnen alleen genode gasten binnenkomen. Met de 'shared screen'-functie en nog wat andere hulpmiddelen kan vrijwel op dezelfde manier gewerkt worden als tijdens de normale begeleiding. De begeleiding kan ook afwisselend online en in de praktijk plaatsvinden.

Onze zoon had vooral concentratie- problemen en weinig zelfvertrouwen omdat hij op school niet goed kon meekomen. Hij vond de stof niet leuk en raakte achterop. Met de individuele aandacht en specifieke leesmethodes van Mirjam is mijn kind veranderd in een zelfverzekerd kind die weer vrolijk naar school gaat en goede prestaties heeft. We zijn super blij! Ook met de adviezen aan de ouders.

L. de Reuver