Lezen

 

Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, krijg je de resultaten die je altijd hebt gekregen.

 

 

En dan gaan ze naar groep 3, en gaan ze eindelijk leren lezen! Helaas komt dat lezen niet bij ieder kind even makkelijk op gang. En juist doordat de verwachtingen hoog gespannen zijn, ligt frustratie al gauw op de loer, met de neiging tot afhaken als gevolg. 

Hulp bij leesproblemen

Als je jouw kind aanmeldt voor leesondersteuning kijk ik natuurlijk eerst naar de oorzaken. En dat kunnen er veel zijn, o.a.

- de letters worden nog niet allemaal herkend;

- de leesvoorwaarden zijn nog onvoldoende aanwezig: je kind kan de letters bijvoorbeeld nog

   niet aan elkaar smeden tot een woord;

- gevolg kan zijn dat je kind en radende lezer wordt;

- radend lezen kan ook een gevolg zijn van fixatie disparatie of beelddenken.

 

Lezen lezen met toneelstukjes

Bij iedere oorzaak van een leesprobleem past een andere aanpak, die ook weer afhankelijk is van de leerstijl van jouw kind. Ik werk onder andere met de Connectmethode, Ralfilezen, Theaterlezen en Taal in blokjes (een combinatie van spellen en lezen).

 

 

 

Theaterlezen, leuker kan het niet worden!

 

Connectlezen en spelling

Leesmotivatie

 

Daarnaast is de leesmotivatie het belangrijkste. Deze leesmotivatie daalt als je kind vanwege het achterblijvende leesniveau steeds blijft steken in eenvoudige verhalen die niet meer bij zijn of haar leeftijd passen. Daarom gaan we op zoek naar spannende boeken die makkelijk lezen. Overigens blijken zwakke lezers best moeilijkere teksten te kunnen lezen, als ze maar nieuwsgierig genoeg zijn. Ik werk daarom ook met teksten die  aansluiten bij de interesse van jouw kind.

Verder wordt in de praktijk veel gebruikgemaakt van leesspelletjes, zowel online als fysieke spellen. 

Connectlezen,  van hakkelend lezen naar vloeiend lezen

Dyslexie

Als het leesprobleem hardnekkig is, is er de mogelijkheid om een dyslexiescreening te doen. Op basis van de uitkomst hiervan kan besloten worden om een officieel dyslexieonderzoek te laten doen. 

Prima bijlessen; de schoolresultaten van mijn zoontje zijn sinds de bijlessen sterk verbeterd.

C. MacDonald

 

Leren lezen met kleurondersteuning

Lezen in blokjes: met kleurondersteuning