Spelling

 

 

Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, krijg je de resultaten die je altijd hebt gekregen.

 

Mam, mag Misjel vanaavont bij ons eeten? 

En eten we dan panekoeken? Of pietsa?

 

Komt bovenstaand briefje je bekend voor?

Veel kinderen oefenen op school met spelling, en in hun werkboek gaat dat best goed. Maar zodra ze zelf een tekst schrijven, of bij citotoetsen, gaat het vaak mis.

Hulp bij spelling

Wat er vaak nodig is, is dat het spellingbewustzijn getraind wordt. De bedoeling is dat je kind bij ieder woord en in iedere situatie bewust stilstaat bij de spelling van een woord. Als dit spellingbewustzijn getraind wordt, zal je kind ook tijdens het lezen bewuster kijken naar de spelling van de woorden en zo al lezend zijn spellingvaardigheden verbeteren.

Binnen de praktijk heb ik daarom het spellingspel Letterdieven ontwikkeld.  In dit spel wordt bij (het plaatje van) een woord steeds gekeken waar de 'instinkers' zitten. De insteek is dus net even anders: in plaats van het aanbieden van een spellingsregel die vervolgens toegepast wordt in oefeningen, wordt er bij een woord geanalyseerd welke spellingvalkuilen daarin voorkomen en worden die één voor éen getackled. Uiteraard worden op dat moment wel de spellingsregels toegepast. 

 

Hulp bij werkwoordspelling

Werkwoordspelling is een apart verhaal binnen het spellingonderwijs. Maar, anders bij de gewone spelling, kan iedereen, zelfs dyslectische kinderen, leren om de werkwoorden goed te spellen. Door steeds hetzelfde schema te volgen, kom je altijd bij het goede antwoord. In de praktijk vinden kinderen het echter vaak te lang duren om al die stappen te zetten, en wordt er vaak gegokt. 

Tijdens de lessen leert je kind om wel steeds met dit schema te oefenen, krijgt het verkorte routes door het schema aangereikt, en zal het merken dat het steeds sneller tot de goede spelling komt, zonder te gokken. Om de lessen leuker te maken oefenen we ook met het in de praktijk ontwikkelde spel "Kraak de code".

Bij de begeleiding maak ik ook gebruik van methodes zoals Taal in Blokjes, de website van Meester Klaas en de oefenspelletjes op Woordkasteel. 

Mirjam is heel aardig. Ik heb veel van haar geleerd en ik ben heel erg vooruitgegaan met spelling, terwijl ik dyslectisch ben. Letterdieven is leuk!

Floor

Hoe kan mijn kind beter leren spellen

Beter leren spellen met Meester Klaas

Een andere benadering van spelling

Spellingsbewustzijn trainen met het spel Letterdieven!