Begrijpend lezen

 

Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, krijg je de resultaten die je altijd hebt gekregen.

 

 

Je kind gaat naar school en vanaf groep 3 leert het echt lezen. Vrijwel alle kinderen kunnen lezen aan het eind van de basisschool. De één wat sneller dan de ander, maar het streven is dat alle kinderen in staat zijn om allerlei soorten teksten te lezen. Het gaat hierbij dan om het technisch lezen, dat wil zeggen dat je kind in staat is om de woorden te ‘ontsleutelen’.

Maar begrijpend lezen is minstens zo belangrijk! Of je kind nu snel of langzaam leest, als het niet begrijpt wát het leest, leert het niets van de tekst en/of begrijpt het niets van het verhaal en dan gaat de lol er sowieso snel af.  Helaas is begrijpend lezen is het minst populaire vak op school. Waarom dit zo is lees je in dit blog. 

Hulp bij begrijpend lezen

Als je kind geen goede resultaten haalt voor begrijpend lezen, kan dit een aantal oorzaken hebben. Op er maar een paar te noemen:

- Er gaat nog teveel energie zitten in het lezen zelf

Je kind 'monitort' zichzelf niet tijdens het lezen

- Je kind geeft antwoorden op basis van eigen ervaring in plaats van het antwoord uit de tekst te halen

- Je kind neemt onvoldoende tijd om de tekst of de vragen goed te lezen of begrijpt devragen niet goed

- Je kind maakt geen gebruik van de aangeleerde leesstrategieën. 

 

Begrijpend lezen, zo wordt het leuk!

Vaak is er dus geen sprake van het niet begrijpen van de tekst, maar van een probleem in de werkhouding of taakaanpak. Tijdens de ondersteuning voor begrijpend lezen wordt dat uiteraard meegenomen in het geheel. Vaak zie ik dat de verbeterde taakaanpak ook doorwerkt bij andere vakken, met name bij de verhaalsommen bij het rekenen.

Close reading, de oplossing voor begrijpend lezen

 

Tijdens de behandeling wordt gebruikgemaakt van technieken zoals Hardop denkend lezen, close reading, mindmappen en door mij zelf ontwikkelde oefeningen die specifiek gericht zijn op de taakaanpak in combinatie met begrijpend lezen. Als je kind gemotiveerd is, is dat het halve werk. Er wordt daarom ook geoefend met teksten die voor jouw kind op maat gesneden zijn, onder andere van de website Leesmees, maar ook met bijvoorbeeld uit de methode ABCDE-citotraining. Zo wordt begrijpend lezen weer leuk!

Close reading leidt tot beter  tekstbegrip

 

Wij zijn super tevreden over Mirjam. Onze zoon kreeg mavo/havo advies en was erg teleurgesteld. Hij liep erg achter met begrijpend lezen. Mirjam heeft ervoor gezorgd dat hij van 66% goed op het onderdeel begrijpend lezen in de entreetoets binnen een half jaar naar 88% goed bij de citotoets is gegaan. Hierdoor werd zijn advies zuiver Havo waar hij zelf erg blij mee was. Hierna zijn wij gestopt met bijles. Als klap op de vuurpijl kregen wij afgelopen week de uitslag van de eindcito waar hij 546 gehaald heeft en zelfs VWO kan gaan doen. We houden het bij Havo maar zijn heel blij dat Mirjam ervoor gezorgd heeft dat hij met een goede basis naar de middelbare school gaat. Mirjam bedankt!

L. Warnink

Hoe maak je begrijpend lezen leuk

Zo wordt begrijpend lezen leuk!