remedial teaching De Ladder - Tarieven en voorwaarden
praktijk voor remedial teaching en leren leren -
Tarieven:  ( gebaseerd op de richtlijnen van de LBRT, beroepsvereniging  van
             remedial teachers (€ 45-65))
 
Individuele remedial teaching
 
Het intakegesprek is gratis.  
Daarna bedraagt het uurtarief € 48,50. Dit tarief geldt voor: 

- de één of tweewekelijkse r.t.-sessies van een uur 
- eventueel  overleg met de basisschool indien dat op school
  plaatsvindt (incidenteel kortdurend telefonisch en mailcontact is 
  gratis).

Voorbereiding cito-eindtoets, keuzemodules

Maken van een cito-eindtoets, 3 x 2,5 uur, 
Thuis:                         € 15,- of
Bij De Ladder (3 ochtenden)       € 60 (data in overleg)

Verslag met aanbevelingen        € 30 of 
Huiswerkpakket op maat:          € 50
Alleen de uitslag (geen verslag)     € 20
Half uur begeleiding via Skype      € 25
              
Groepstarief remedial teaching/lerenleren
 
Het tarief is afhankelijk van de groepsgrootte:   
 2 kinderen:   € 32/uur
3-5 kinderen: € 21/uur   

Jamara rekencoaching (1 keer per 3 weken, 45 minuten)

Individueel                             :    € 36,-
groepstarief 2-3 kinderen      :    € 25,-

Screeningsonderzoek dyslexie   
 
Dit onderzoek wordt in de praktijk afgenomen. Het duurt ca. een uur. 
Kosten voor het onderzoek zelf:  € 55,- 
Uitgebreid schriftelijk en evt. mondeling verslag:  € 65,-.

Screeningsonderzoek dyscalculie

Dit onderzoek wordt in de praktijk afgenomen.  Het duurt ca. een uur. Kosten: € 195,- incl. uitgebreid verslag en aanbevelingen, en bespreking met ouders en leerkracht (telefonisch of per mail).

Intelligentieonderzoek (WISCIII)

Dit onderzoek wordt inde praktijk afgenomen door orthopedagoog Merel Bijl. Het duurt ca. 2,5 uur. Kosten: € 300,-. Dit is inclusief intakegesprek, uitgebreid schriftelijk verslag met praktische aanbevelingen en afrondend gesprek van 1 uur. 

Werkgeheugentraining Junglememory

Introductie-uur en thuistraining, incl. verslag: € 99,-
Evt. extra ondersteuning per half uur: € 25,-
 
Rekentoets stoomcursus  6 weken :
 
-  groepje van 3-4 leerlingen:                                     € 130/6 weken
·- groepje van 2 leerlingen:                                        € 190/6 weken
 
Bovenstaande tarieven gelden ook voor de groepscursus lerenleren/mindmappen.
 
Voorwaarden:
 
De lestijd voor de leerling staat iedere week gereserveerd. De les wordt dan ook altijd gefactureerd, ook als de les afgezegd wordt.
Bij tijdige afmelding kan wel altijd een inhaalles afgesproken worden. 
Afspraken voor inhaallessen moeten binnen een maand gemaakt worden. Een gemiste  inhaalles kan in principe niet nogmaals ingepland worden.  
In de schoolvakanties kúnnen (in overleg) de lessen doorgaan. Ook kunnen dan inhaallessen gepland worden. 
Omdat de lessen van de verschillende leerlingen op elkaar aansluiten, is het belangrijk dat de leerling op tijd (niet te vroeg of te laat) komt en evt. weer opgehaald wordt.
Aan het eind van de maand ontvangt u de factuur per email. Deze dient binnen 2 weken betaald te worden.
Extra overleg met bijvoorbeeld school dat langer dan 10 minuten duurt, wordt gefactureerd. Hierover vindt van te voren altijd overleg plaats, zodat u nooit voor onverwachte kosten komt te staan.
Indien wordt besloten tot behandeling worden minimaal 8 lessen afgenomen, tenzij van tevoren anders is overeengekomen.
Na deze periode geldt een opzegtermijn van 4 weken.
 
 
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint