schema verbanden breuken, procenten, kommagetallen

€ 0,00

Op deze poster op A3-formaat wordt gelijk het verband tussen kommagetallen, geld, (tientallige) breuken en procenten duidelijk. 

Het bestand bestaat uit een grote afbeelding (A3) om op te hangen en een kleine (ong. A6) om individueel mee te werken.